— Hva fristet med BRB?

— Muligheten til å jobbe med utvikling. At det er ambisjoner, tydelige forventninger til at man skal jobbe regionen frem som en større helhet. Vi snakker om 20 kommuner, fylkeskommune, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og kulturvirksomheter som skal jobbe sammen for å fremme denne regionens fortreffelighet. Det handler om utvikling, vekst, læring. Det stimulerer og gir meg energi.

— Er det ikke ambisjoner og tydelige forventninger ved NHH?

— Jo. NHH har også store ambisjoner og forventninger til internasjonal fremgang og posisjonering, men BRB favner bredere, sier Hope.

— Hva kan du bidra med?

— Tror jeg kan bidra med langsiktig tenkning, engasjement og entusiasme.

Det har vært tøffe tak i mediene i vinter etter at deler av NHH-organisasjonen reagerte på omstillingsprosessen Ole Hope, som har tatt doktorgrad i endringsledelse, satte i gang da han kom til NHH for tre år siden.

— Hva betyr uroen ved NHH for at du slutter?

— Det betyr ikke noe. Prosessen med BRB startet før jul, lenge før uroen ved NHH. Jeg begynte å reflektere over stillingen da det ble kjent at forrige administrerende direktør skulle slutte, så det som har vært omtalt i mediene i det siste har ikke vært utslagsgivende for beslutningen.

— Blir det deilig å komme seg vekk?

— Nei. NHH er en fantastisk organisasjon med et enormt potensial, og her helt fantastiske studenter. Nå sto andre muligheter på dørterskelen, og de hadde jeg ikke lyst til at skulle gå.

Ole Hope har eksamen fra Sjøkrigsskolens Intendanturlinje i 1986. Han har tidligere jobbet som direktør ved Den Nationale Scene, administrerende direktør i Grieghallen og hatt ulike direktørstillinger i TrygVesta. Hope sitter i styret for DNS, Carte Blanche og Kultur Vest. Han har også vært styreleder i BIT 20 Ensemblet i 10 år.

— Når begynner du i BRB?

— Første august.