Fra mai til juni falt antall arbeidsløse i Hordaland med 83 personer. Det er en nedgang på 1,3 prosent.

Dette er tall som justerer for vanlige sesongvariasjoner.

— De sesongjusterte tallene viser en nedgang i arbeidsledigheten. Det er uventet. Vi hadde ventet en svak økning i våre prognoser, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i NAV Hordaland.

På landsbasis er ledigheten nå 2,7 prosent, mot 2,5 prosent for ett år siden.

Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten i landet, med 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

- Vil følge nøye med

De overraskende junitallene kommer i en tid hvor blant annet oljeinvesteringene faller kraftig og økonomer flest har spådd noe tøffere tider fremover.

— Vi har sett etter en forklaring, men det er for tidlig å si om nedgangen i arbeidsledigheten er tilfeldig eller om det er en trend som vil fortsette. Vi vil følge nøye med på dette fremover, sier Bogsnes.

Bygg og anleggsbransjen har den høyeste ledigheten. Her er det også en kraftig reduksjon i antall nye stillinger.

— Også innen industriarbeid ser vi at det er høy ledighet og reduksjon i tilgangen på stillinger, sier Bogsnes.

Merker oljekutt

Statoil har tidligere i år varslet kraftige kutt, noe som har forplantet seg videre til de store leverandørselskapene i oljeindustrien.

Hos NAV kan man allerede se konsekvensene.

— Det er en økning i antall ledige på 76 prosent for ingeniører og IKT-ansatte. Men dette er fra svært små tall. Fra en situasjon hvor det gikk kjempebra, er det nå litt flere ledige, sier Bogsnes.

Nøkkeltall for Hordaland*

  Juni 2014 Endring fra juni 2013
Helt ledige 6170 +654
I prosent av arbeidsstyrken 2,3 % +11,9 %
I ordinære tiltak 815 -34,6%
Tilgang på ledige stillinger 1594 -19,5 %

* tallene er IKKE sesongjusterte

ØKNING: I fjor steg det samlede tallet på brutto arbeidsledige (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) fra mai til juni, mens det i år sank i samme periode.