– Myndighetene bør informere om fordelene ved snus

Et flertall av røykerne tror snus er like farlig som røyk, og ønsker derfor ikke å bruke snus som røykeavvenningsmetode.