Ansatte bruker i gjennomsnitt 49 minutter per dag på å håndtere epost. 24 prosent bruker mer enn en time, ifølge en rapport fra analysefirmaet Gartner som ble offentliggjort torsdag. 34 prosent av den interne eposten i firmaer ble ansett som unødvendig. 27 prosent av eposten krever de ansattes umiddelbare oppmerksomhet.

Undersøkelsen tok for seg ansattes vaner med epost og såkalt instant messaging. Instant messaging kan vise seg å virke mer effektivt enn epost når ansatte samarbeider, skriver Gartner ifølge CNET News.com.(Origo)