— Unødvendig byråkrati og utdatert regelverk. Reglene forhindrer fornyelse i sentrum, sier Vidar Broder Lund (66), eier og styreleder i Berstadhuset ANS.

Eierne ønsket å bytte ut dagens første og andre etasje med glassvegger, en såkalt baldakinkonstruksjon.

I februar 2010 fikk de det første avslaget fra kommunen. Årsaken var at det ikke tilfredsstilte lovens krav til verneverdig arkitektur. I juli samme år var begrunnelsen at det ikke var i overensstemmelse med kommunedelplanen for området.

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen avviser kritikken.

— Dette har vært en alminnelig saksbehandling etter plan og bygningsloven. Når utbyggere skal fremme prosjekter i vår verdifulle Bergen by, må de være forberedt på å følge de demokratiske prosessene, sier hun.

Komité for miljø og byutvikling godkjente planene i desember, i strid med fagetaten og byrådsavdelings anbefalinger. En oppklaring var alt som skulle til for å få gjennomslag for prosjektet.

  • Vi presiserte at reklamebannerne ikke var er en del av søknaden. I tillegg påpekte vi at dagens konstruksjon ikke var original, sier Lund.
  • Det er tilsvarende konstruksjoner, såkalte baldakiner, både på Torgallmenningen, Kløverhuset og Strandkaien. Bergensværet tilsier etter min mening behov for flere baldakiner, så sant det er pent gjort.