Til sammen har Paulsen-familien 101 boliger i Bergen. Men størst er de på kontor— og næringslokaler. Rundt 60.000 kvadratmeter kontrolleres av selskapet MNG Holding som de tre søsknene Geir Paulsen, Marianne strand Larsen og Nils Paulsen og eier med en tredjedel hver.

— Det falt seg vel bare naturlig å avslutte murmesterkarrieren. Jeg angrer ikke på det i dag, sier Geir Paulsen.

For elleve år siden la han ned murerskjeen og satset på å utvikle eiendommene faren hadde investert i. Den gangen var inntektene rundt 18 millioner i året. Nå er det vokst til rundt 80 millioner. geir Paulsen har tidligere opplyst til BT at eiendomsmassen verdt 1.2-1,3 milliarder kroner totalt.

Bare til bedrifter

Tidligere drev Paulsen utleie der til og med sengetøy var inkludert. Nå er de helt i andre enden av skalaen. De 101 boligene er alle leide ut til bedrifter.

— Vi driver dette i stor grad som en egen næringsvirksomhet der vi har servicepersonale og forholder oss kun til bedriftene som leietakere. De styrer hvem som bor i boligene. Vi tyner ikke ut de høyeste prisene på den måten, men driften blir mer effektiv for oss, sier Geir Paulsen.

Store prosjekter

Nå venter selskapet på reguleringsplanen for Mindemyren der de sitter med 20 mål næringsareal som skal bygges ut i Fabrikkgaten 3 og 5. På andre siden av gaten vurderer de å selge Fabrikkgaten 8 og 10.

— Vi har også overtatt Tides tidligere tomt i Knarvik og venter på en ny reguleringsplan for området der. Her er det både boliger og næringsareal som skal bygges ut. Det er et spennende prosjekt, sier Geir Paulsen.

MNG har også overtatt Nordea-bygget i Allehelgens gate 2. det er under full renovering. I første etasje er Kiwi allerede flyttet inn. Nordea skal fortsette i bygget som leietakere. I tillegg kommer Riksrevisjonen, Bergen kommune og Adecco.

— Jeg tror det vil være et bra marked for næringsarealer i Bergen Sentrum også fremover. Samtidig er det interessant å følge med på hva DNB sin flytting til Solheimsviken medfører. Dette gjør at det blir relativt mye areal ledig i sentrum og det kan tenkes å gi et prispress nedover, sier Geir Paulsen.

MURERSKJEEN PÅ HYLLA: Geir Paulsen avsluttet karrieren som murmester og styrer nå familieselskapet MNG Holding som eier 101 leiligheter og 60.000 kvadratmeter næringsbygg i Bergen. Siste tilskudd er Nordea-bygget i Allehelgens gate (bak) der selskapet nå driver renovering før nye leietakere kommer inn.