Innholds— og teknologi-sammenslutningen Secure Digital Music Initiative (SDMI) kommer ikke til enighet om en kopisperre for mp3-filer. SDMI har feilet i forhandlingene om en felles applikasjon for gjenkjenning av kopierbare og ikke kopierbare filer. Uenigheten betyr at plateselskapene må vente på en standard som lar dem selge musikk over nettet med kopisperre. SDMI møtes igjen i september og søker nye alternativer.

SDMIs spesifikasjoner skal forsyne hardware- og softwareprodusenter med parametere for medie-avspillere som skiller mellom lovlige og ulovlige filer. Konsortiet ble imidlertid hindret av interne politiske uenigheter, skriver Wired News.

To større musikktjenester planlegger salgsstart for musikkfiler gjennom internett til høsten. Duet lanseres i samarbeid mellom Yahoo!, Sony og Universal. Warner, BMG, EMI og RealNetworks åpner tjenesten MusicNet. Samtidig håper BMG på salg gjennom Napster.

SDMI er et konsortium av mer enn 100 medlemmer fra musikk-, nett- og forbrukerelektronikk-industrien. Blant stifterne er Universal, Sony, Warner, EMI og BMG.(Origo)