Erik Solheim vil ha en ny utgreining av landeponi, og har bedt Klima— og forurensningsdirektoratet gjøre en vurdering av det. Dette har de fått frist på til 1.mars

«Nei til fjorddeponi» stod det på plakaten som Bygdas Framtida, den lokale aksjonen som arbeider mot planane om å utvinne minerala rutil og granat frå Engebøfjellet.

— Eg har ikkje noko spissa meining om denne saka, sa statsråden under opninga av møtet.

Gruveselskapet Nordic Mining har søkt om utsleppsløyve for eit gigantisk deponi Førdefjorden der dei vil deponere overskotsmasse frå gruvedrifta. Det er Miljøverndepartementet som skal avgjere om gruveselskapet får utsleppsløyve.

Dagens synfaring tek til med informasjonsmøte i ungdomshuset Fosshalla i Naustdal sentrum. Her skal ei rekkje fagetatar og interesseorganisasjonar få framføre sine synspunkt. Det er stor interesse for møtet, og ungdomshuset er så godt som fullsett.

Etterpå skal statsråden i spissen for representantar for ei rekkje departement og direktorat på synfaring i utbyggingsområdet. Også i samband med synfaringa er det venta demonstrasjonar.