— Vi frykter for at det blir utslippstillatelse. Radioaktivt avfall er bekymringsfullt, sier ordfører i Lindås, Astrid Byrknes.

Firmaet Norsk Gjenvinning Industri AS (NGI) på Mongstad skal rengjøre boreutstyr og rør for radioaktive avleiringer, og deretter pumpe vaskevannet i sjøen. NGI ønsker å ta imot og mellomlagre radioaktivt materiale og slippe ut lavradioaktivt vann i sjøen, og har søkt Statens Strålevern om tillatelse til å slippe ut 28.000 liter vaskevann.

Søknaden møter motstand lokalt.

Det er Statens strålevern og Klima- og forurensningdirektoratet som skal avgjøre om det radioaktive utslippet skal sendes i fjorden.

— Strålingen i utslippene vil være langt under forskriften for hva en person kan eksponeres for, og Havforskningsinstituttet mener at utslippene vil gi minimale marine effekter, sier Henning Natvig i Statens strålevern.

Tverrpolitisk bekymring

Også Masfjorden-ordfører Karstein Totland er kritisk til utslippsplanene i Fensfjorden.

— Vi må ha en garanti for at vannet som pumpes ut er så rent at det kan drikkes, ellers vil vi få problemer med ryktet vårt, sier han.

Totland mener avfallet kan deponeres i fjellet i Gulen, hvor det allerede er et deponi for slikt avfall.

— 28.000 liter er to tankbiler, og når det er snakk om så små mengder kan man like gjerne deponere det et annet sted, sier han.

- Mange usikkerhetsmomenter

Lindås-ordføreren arrangerte onsdag kveld folkemøte i Lindåshallen for å ta lokalbefolkningen med på råd. Sløvåg-eksplosjonen fra 2007 er fremdeles friskt i minne, hvor giftig røyk, gass og lukt skapte store helseplager for folk i området.

— Det er mange usikkerhetsmomenter. Det er lett å si at man rydder opp, men det er en mager trøst når skaden er skjedd. Det er mange ting som gjør at dette er skummelt for oss som bor og ferdes i området, sier Jostein Hellestvedt, som bor i Lindås.

Han mener utslippene presenteres som uskyldige når det er i små konsentrasjoner.

— Det er noe som heter nulltoleranse, og det må vi holde høyt når det gjelder dette.

Frykter kundeflukt

Knut-Frode Eide i Eide Fjordbruk eksporterte 1000 tonn fisk for sushi-bruk til Japan i fjor. Fisken ble produsert på anlegget på Langøy, fem kilometer fra Mongstad.

Nå frykter han at utslipp av radioaktivt vann kan få kundene til å flykte.

— Ethvert utslipp vil skape problemer for oss med å selge fisk. Selv om utslippene er små, er det slik at det dreier seg mer om følelser enn faktiske data for kundene våre, sier han.

I 2012 solgte Eide fisk for 30 millioner kroner til Japan. Han mener det vanskeligste vil være å dokumentere for kundene at fisken er trygg, selv om oppdrettsanlegget ligger i et område med lav radioaktiv stråling i vannet.

Han mener det vanskeligste vil være å dokumentere for kundene at fisken er trygg, selv om oppdrettsanlegget ligger i et område med lav radioaktiv stråling i vannet.

— At kundene ikke føler seg 100 prosent sikre på vannkvaliteten ved lokalitetene våre, kan føre til at vi mister den nødvendige tilliten i dette krevende markedet, sier Eide.