Over sommerferien skal politikerne i Bergen vedta kommuneplanens arealdel. Når den vedtas vil det bli langt vanskeligere å bygge nye parkeringsplasser i Bergen. Hvor vanskelig det blir, vil i stor grad bli bestemt i en dragkamp mellom Bergen kommune og Fylkesmannen. Men vinner Fylkesmannen frem, vil det bli en fullstendig omveltning for dem som har planer om å bygge ut i Bergen.

— Tar ikke maling på bussen

For å synliggjøre effektene av innstrammingen, har BT bedt Bergen kommune beregne hvordan et nytt parkeringsregime ville slått ut for næringsdrivende som allerede er etablert med butikker i Bergen.

På Laksevåg Senter har de nå mellom 300 og 400 parkeringsplasser. Skulle det senteret blitt bygget etter Fylkesmannens forslag til ny parkeringsnorm, måtte de klart seg med 85 plasser.

Senterleder Janicke Hansen er glad for at de kunne bygge ut under et annet regime. Hun mener at senteret aldri kunne vært bygget med så lav parkeringsdekning.

— Det ville vært helt urealistisk å drive vårt senter med drøyt 80 parkeringsplasser. Da hadde køen stått langt bortover gaten, mener hun. I dag har senteret et parkeringshus med tre plan i tillegg til noe parkering like ved siden av senteret. Ifølge Hansen er det tilstrekkelig, selv om det fylles opp med biler inn mot helg.

Hun peker på at sentrene i stor grad blir brukt til storhandel, en handel som er bilbasert.

— Det er ingen som fyller opp en handlevogn for å sette seg på bussen hjem med varene. Vi har også butikker som selger store varer, som møbler og verktøy. Når du skal beise huset ditt, kjøper du ikke ti malingsspann og tar dem med på bussen hjem, mener hun.

- Kunne pakket sammen

En annen som ville kommet dårlig ut av endringen er Rema-kjøpmann Atle Bjørge i Eidsvåg. I dag har han 121 parkeringsplasser. Med den foreslåtte parkeringsnormen fra kommunen ville han fått 68 parkeringsplasser mens Fylkesmannen bare ville gitt han 20.

— Da kunne jeg bare pakket sammen, sier Bjørge.

Han har nå den tredje største Rema 1000 butikken i Hordaland, målt i omsetning. Bjørge tror at de nye parkeringsnormene som Fylkesmannen ønsker seg, vil drepe den siste rest av handel i Bergen sentrum.

— Kundene vil ha det komfortabelt og kjøre nesten til butikkdøren, sier Bjørge. For egen del er han veldig fornøyd med å ha så mange parkeringsplasser og tror de vil bli et stort konkurransefortrinn i fremtiden.

- Høres helt vilt ut

Administrerende direktør Gro Boge i Vital Eiendom tror parkeringsplasser vil bli gull verdt med en strengere parkeringsnorm.

— Bergen er en by der persontransporten i stor grad er bilbasert, kanskje mer enn i mange andre byer. Det vil derfor bli svært krevende å drive næringsvirksomhet i Bergen sentrum uten parkeringsplasser, sier Boge.

Fylkesmannen skriver i sin innsigelse mot kommuneplanene at han ikke vil tillate nye parkeringsplasser i Bergen sentrum til butikker, kontorer og andre arbeidsplasser. Kun nye boliger skal få parkeringsplass, men også boligområder skal ha færre plasser.

— Det er viktig ikke å ødelegge grunnlaget for næringsvirksomhet. Parkeringsplasser er viktig, men det er bare en del av bildet. Det er også viktig å bygge ut et kollektivtilbud, samt utbygging av sykkelveier og sykkelparkering. Jeg tror også lokaler i randsonene til sentrum vil bli særlig hardt rammet ved reduksjon i parkeringsplasser, sier Boge.

Hun får støtte av administrerende direktør i Rema 1000 i Norge, Tom Kristiansen.

— Forslaget høres helt vilt ut. Vi er vant med begrensede parkeringsmuligheter i sentrum av de store byene. Men her blir jo begrensingene voldsomme langt utenfor sentrum. Vi driver en parkeringsintensiv virksomhet og slike parkeringsnormer vil gjøre nyetableringer nesten umulig i Bergen, sier Kristiansen.

Vil utvide sonen

— Men noen kommuner ser på butikker og forretningsvirksomhet som et gode, mens noen vil ha oss vekk. Det må vi forholde oss til, sier Kristiansen.

Kommunen har selv foreslått å stramme inn parkeringspolitikken, men Fylkesmannen vil gå mye lengre. Ikke bare vil han redusere antall nye parkeringsplasser i de ulike sonene Bergen kommune har foreslått. Han vil også utvide den strengeste sonen sørover slik at den omfatter deler av Fjellsiden og mer av Bergensdalen. Fylkesmannen vil også ha Lagunen, Vestkanten og Åsane senter i en strengere parkeringssone enn det Bergen kommune foreslår.

P-sone parkeringsplasser.jpg
P-sone parkeringsplasser2.jpg