Den svenske forskeren Peter Nilsson foreleste om sin alkoforskning under Norges Handelshøyskoles Sandmo-seminar denne uken.

Nilsson, som er postdoktor ved Stanford University og tilknyttet Universitetet i Uppsala, mener å ha funnet en sammenheng mellom mors alkoholinntak under graviditeten og barnas muligheter på arbeidsmarkedet senere i livet.

— Forskningen min viser at alkohol har størst effekt på barnet når mor drikker alkohol i første halvdel av svangerskapet, sier Nilsson til bt.no.

Økte ølsalget

Nilssons utgangspunkt er en kort periode med lovlig salg av sterkøl i butikkene i Bohuslän og Värmland. Forsøket ble startet opp i november 1967. Planen var å få flere til å velge mildere alkoholdrikker, men forsøket ble avsluttet etter bare 8,5 måneder.

Alkoholtilgangen og dermed alkoholsalget hadde økt sterkt under forsøket. Myndighetene fikk mange rapporter om økt fyll blant unge i de to lenene.

— En utilsiktet konsekvens var at sterkøl ble gjort tilgjengelig i butikker for ungdom ned til 16 år. På Systembolaget hadde aldersgrensen vært 21 år, sier Nilsson.

Store utslag

Forskeren har derfor studert barn av mødre under 21 år, unnfanget like før sterkølet ble flyttet til butikkene. For denne gruppen mødre var tilgangen på alkohol under svangerskapet den eneste faktoren som endret seg i forhold til jevnaldrende andre steder i Sverige.

Nilsson har sett på hvordan det gikk med barna deres, sammenlignet med jevnaldrende resten av befolkningen.

  • Antall skoleår sank i gjennomsnitt med 3,5 måneder for barn i forsøksområdet.
  • Sannsynligheten for å fullføre gymnaset sank med 3,9 prosentpoeng.
  • Sannsynligheten for at barn fra forsøksområdet har en universitetsgrad, er 2,5 prosentpoeng lavere.
  • Inntektsnivået til barna ved rundt 30 års alder lå 15 til 25 prosent under landsgjennomsnittet.

Viktig periode

Nilsson mener forskningen viser at selv svake alkoholsorter kan ha langsiktige negative effekter når tilgjengeligheten øker.

— Den gangen drakk 90 prosent av unge kvinner. Kunnskapen om konsekvensene av å drikke under svangerskapet var mye mindre enn i dag, sier Nilsson.

Han tror det derfor er vanskelig å si om økt tilgjengelighet i dag vil ha den samme effekten. Men Nilsson påpeker at selv om de fleste slutter å drikke når de får vite at de er gravide, er de da ofte flere uker på vei. I gjennomsnitt finner kvinner ut om graviditeten i 5.-6. uke, ifølge Nilsson.

— Tidligere forskning har vist at fosteret kan påvirkes allerede før uke 5-6. Jeg finner at effektene av forsøket var særlig konsentrert blant barn som ble eksponert i den første halvdelen av graviditeten. Barn som ble eksponert senere i graviditeten, synes slett ikke å ha blitt påvirket i samme utstrekning, sier Nilsson.

Har du drukket under svangerskapet? Si din mening!