Mongstads betydning for næringslivet i regionen kommer tydelig frem i tallene BT har hentet inn i forbindelse med serien om jobbskaperne:

  • Mongstadbase, som leverer varer og tjenester offshore, økte med 36 ansatte.
  • Frank Mohn Flatøy AS, som blant annet leverer utstyr til undervannsinstallasjoner, økte med 18 ansatte i 2005.
  • West Piping, som har en vedlikeholdskontrakt på Statoil Mongstad, økte med 13 ansatte i fjor.
  • Mongstad Kran, som leier ut utstyr blant annet på Mongstad, økte med 12 ansatte i 2005.
  • Mongstad Elektro, som har store oppdrag på for Statoil og selskapene på Mongstadbase, økte med åtte ansatte.
  • Soilcare, som renser boreslam, øker med seks ansatte.

Bedriftene rapporterer om fortsatt vekst i 2006

Levde på Folketrygden

Tidlig på 70-tallet var situasjonen en helt annen.

— Lindås opplevde en stabil nedgang i folketallet helt frem til 1972. Det året ble det avklart at Mongstad skulle bygges ut. Fra 1972 har folketallet vokst, med unntak av en kort periode på 90-tallet, forteller Lindås-ordfører Tove Brandvik.

— Men alt dette kan vel ikke forklares med Mongstad?

— Mongstad var helt avgjørende. Da ble det bygget skikkelige veier både mot Sogn og mot Bergen. Det kom fart på boligbyggingen og det ble etablert en rekke bedrifter lokalt som fikk leveranser til Mongstad, sier ordføreren.

Det siste er viktig: makter en bedrift å sikre seg kontrakt med Statoil, kan de også konkurrere internasjonalt om andre oppdrag.

— På 60-tallet var det få arbeidsplasser på Lindås, og Folketrygden var den viktigste inntektskilden for kommunens innbyggere. Med Mongstad skjer det et brudd, arbeidsinntekt blir viktigst, sier hun.

Spår ny vekst

— Hva betyr utbyggingen av varmekraftverk med CO2-rensing for regionen?

— Det blir anleggsarbeid på Mongstad i åtte år fremover. Det gir arbeid til lokale bedrifter. Vi får sikret driften av raffineriet, men det er kanskje den minst viktige biten. Ved å få CO2 rensing og ved å få tatt i bruk helt ny teknologi, håper vi å få ta del i denne verdikjeden. Det skal gi mange nye arbeidsplasser i vår region, sier Brandvik.