Økonomen Moldestad begynte hos Berge Gerdt Larsen-selskapet Larsen Oil & Gas as i1996. Da hadde tidligere fem års erfaring fra Odfjell Drilling, der Berge Gerdt Larsen også jobbet.

Moldestad spilte en sentral rolle under oppbyggingen av Larsens riggselskaper, Petromena, Petrojack, Petroprod, som alle gikk over ende i kjølvannet av finanskrisen 2007–2009.

Da han forlot Larsen-sfæren i 2009 ble det spekulert i at han og Larsen hadde røket uklar.

— Jeg vil ikke si at vi var uenige. I ethvert arbeidsforhold vurderer man om man vil gå videre, sier Moldestad i retten.

Kryssende interesser

Moldestad beskriver tiden hos Larsen som en god erfaring, og Larsen som en kunnskapsrik mann som hadde "det som skulle til for å drive disse virksomhetene."

I stedet for uenighet med Larsen begrunnet Moldestad avgangen med at han syns det var vanskelig å håndtere jobben da finanskrisen fikk riggselskapene til å vakle.

Han var ansatt i Larsen Oil & Gas, og utleid som administrerende direktør til riggselskapene.

— Hvem sin side skal jeg være på, sier Moldestad.

Irritert på aktor

Aktor, politiadvokat Jan-Inge Raanes la frem dokumenter helt tilbake til 1996 da han startet utspørringen av Moldestad i dag.

— Jeg beklager. Det er lenge siden, sier Moldestad flere ganger når han ikke husker eller kjenner igjen dokumentene.

Flere ganger hadde han innvendinger mot aktors måte å spørre på, og etterlyste mer dokumentasjon til spørsmålene.

— Jeg bruker utrolig mye tid på å skjønne hvor du skal, sier han. - Det er veldig vanskelig å svare på de spørsmålene når du begynner med konklusjonene, sier Moldestad.

Han mener han hadde en rolle i "Larsen-sfæren" som ikke alltid var i samsvar med formalitetene.

— Jeg fikk kopier av veldig mye. Mange oppfattet meg som en kontaktperson. Det var ikke nødvendigvis slik at jeg hadde noen rolle inn i disse selskapene, sier Moldestad.

Nettverk

Moldestad beskriver selskapene i det som er blitt kalt "Larsen-sfæren", blant dem oljeselskapet DNO og riggselskapene, som et nettverk eller en prosjektorganisasjon, der folk som kjente og stolte på hverandre jobbet sammen, uten at det alltid var samsvar mellom formelle og reelle roller.

— Man bruker de relasjonene man har vent seg til, sier Moldestad.