Moss, 25. juni, 2012: Det er allerede etter stengetid i lokalene til Lönne Elektromotor og Generatorservice AS i Moss. Ledelsen i selskapet aner ikke at det på det solrike hovedmøterommet i fjerde etasje sitter ni personer rundt et ovalt bord.

Jan Erik Warbo, som eier industrilokalene, er på plass. Det samme er fem nøkkelansatte i Lönne som er håndplukket av salgsdirektør Sigurd Coates, som også er til stede.

De to siste personene rundt bordet er ikke dem du venter å finne i lokalene til Lönne i Moss. De er nemlig direktører hos erkerivalen Karsten Moholt AS, som holder til i Bergen. Målet er å overta både lokalene og de ansatte hos Lönne.

Tre uker senere får salgsdirektør Sigurd Coates sparken i Lönne og blir stemplet som en utro tjener, mye på grunn av dette møtet.

Lönne: — Meget alvorlig

I en dom fra Bergen tingrett denne uken fortelles en oppsiktsvekkende historie om hvordan bergensfirmaet Karsten Moholt A/S på illojalt vis skal ha brukt den utro tjeneren Sigurd Coates til å oppnå fordeler overfor sin konkurrent Lönne.

— Lönne tar saken meget alvorlig. Dersom Moholt lykkes med å overta selskapets virksomhet i Moss på ulovlig vis, vil det skade selskapet mye, sier konserndirektør Kjell Svellingen i Lönne.

I kjennelsen står det at dersom Moholt hadde fått fortsette med sin ulovlige opptreden, kunne det «i ytterste konsekvens stå om Lönnes fortsatte eksistens».

- Felles interesse?

Bakgrunnen for det omtalte møtet kan spores tilbake til slutten av mai i år. Da mottok administrerende direktør Linn Cecilie Moholt i Karsten Moholt A/S en e-post fra Jan Erik Warbo, som eier bygget hvor Lönne holder til.

«Vi sitter i en situasjon der vi kan «kaste ut» Lønne hvis vi ønsker det», skrev Warbo til Moholt, som han visste var en konkurrent av Lönne.

«Vi ønsker å knytte til oss en langsiktig og stabil leietaker. Muligens har vi her en situasjon der dere som operatør i bransjen og vi som utleier kan ha en felles interesse», skrev Warbo.

Moholt responderte positivt på henvendelsen og inngikk forhandlinger med Warbo hvor også Coates skal ha deltatt.

Fôret med informasjon

Sigurd Coates startet i Lönne da hans egen elektrobedrift ble overtatt av Lönne i 2010. Han var salgsdirektør inntil han fikk sparken i midten av juli.

På grunn av forhold fra denne tiden, var Coates oppført som leietaker i industrilokalene, som han igjen fremleide til Lönne. Slik hadde han makt over sin egen arbeidsgiver.

Etter møtet 25. juni, gikk de fem nøkkelansatte i Lönne til sin egen ledelse og fortalte om det de oppfattet som et rekrutteringsmøte. Ifølge de ansatte ble det fra Karsten Moholts representanter klart formidlet at de ønsket å ta over både bygget og de ansatte. Coates var allerede tiltenkt en jobb hos Moholt.

I tiden før møtet fôret Coates Linn Cecilie Moholt med informasjon om Lönne. I flere e-poster opplyste han om generelt lønnsnivå og ga en oversikt over alle ansatte med stillingsangivelser, navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon og ansiennitet.

Etter at Coates fikk sparken i Lönne, ble han ansatt som regionleder for Moholt på Østlandet.

Coates betalte ikke

I slutten av juni, altså etter det nevnte møtet i Lönnes lokaler, fikk Lönne brev fra huseier Warbo om at de ville bli kastet ut fordi Coates - som fremleide til Lönne - ikke hadde betalt leien sin. Coates motsatte seg ikke oppsigelsen.

Warbo tilbød senere Karsten Moholt å overta lokalene til Lönne, men ville ellers tilby de andre opprinnelige leietakerne å fortsette som før.

Etter at saken kom for retten, skal Warbo ha trukket tilbake utkastelsesbegjæringen, og kansellert den nye leiekontrakten med Moholt.

Advokat Espen Skjerven i Advokatfirmaet Schjødt har ført den juridiske prosessen for Lönne. Han forteller at den ferske kjennelsen gir Lönne beskyttelse i situasjonen som er oppstått.

- Hva vil skje videre?

— Det beror på hvordan Moholt håndterer situasjonen. Vi utelukker ikke at det blir tatt ut et separat søksmål i fremtiden, sier Skjerven.

MØTESTEDET: Det var her i lokalene til Lönne Elektromotor og Generatorservice AS i Moss at møtet fant sted 25. juni i år. foto: Brian Cliff Olguin
Brian Cliff Olguin
Advokat Espen Skjerven
Brian Cliff Olguin
SKADE SELSKAPET: Dersom Moholt lykkes med å overta selskapets virksomhet i Moss på ulovlig vis, vil det skade selskapet mye, sier konserndirektør Kjell Svellingen i Lönne.
ODD MEHUS