• Miljøvernorganisasjon etablert i 1993, da lederen, Kurt Oddekalv og andre brøt ut av Norges Naturvernforbund. Hovedkontor i Bergen
  • Eier kurs og konferansesenteret Seletun ved Kalandseidet, Marken 9 og datterselskapet Miljødronningen AS -som eier en katamaran ved samme navn.
  • Miljødronningen er et tapssluk som gikk med 6,6 millioner kroner i underskudd i fjor. Underskuddet i rederiet er hovedårsaken til at Miljøvernforbundet samlet gikk med cirka ti millioner kroner i underskudd i fjor.