— Finanstilsynet har i dag oversendt et sakskompleks til Økokrim knyttet til salget av dypvannsriggen «Songa Eclipse», som Songa meldte til Oslo Børs 22. oktober i år.

Finanstilsynet har bedt Økokrim vurdere flere forhold knyttet til dette, sier spesialrådgiver Tore Lindstad i Finanstilsynet

Frederik Wilhelm Mohn trakk seg overraskende som toppsjef i familiekonsernet Frank Mohn fredag 30. november. Avgangen ble kjent gjennom en pressemelding undertegnet av hans far og styreleder Trond Mohn, mandag 3. desember.

Styreleder Trond Mohn antydet da, i en samtale med BT, at belastninger knyttet til Songahandelen er medvirkende årsak til sønnens avgang.