De nye pengene skal først og fremst styrke sivilingniørutdanningen med nye professorater og stipendiater, samt vitenskapelig utstyr som skal styrke forskningen ved Avdelingen for ingeniør— og økonomifag.

Ifølge en pressemelding fra skolen er det denne avdelingen som utdanner flest ingeniører i landet. Høgskolen bygger nå opp sivilingeniørutdanningen, og trenger i den forbindelse avansert laboratorieutstyr som kan benyttes i forskningsprosjekter.

Både til studenter og forskere

— Vi setter utrolig stor pris på Trond Mohns engasjement for ingeniørutdanningen vår, og hans ønske om å bidra til en enda sterkere posisjon for ingeniørutdanning på Vestlandet. Pengene vil komme både studenter og forskningsmiljø til gode, sier rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen.

Framostiftelsen

Gaven blir gitt av Trond Mohn via Framostiftelsen. Denne stiftelsen har som formål nettopp å bidra til en attraktiv ingeniør- og sivilingeniørutdanning som er tilpasset næringslivets behov. Dernest er det et spesifikt formål å støtte ingeniør- og sivilingenørutdanningen nettopp ved Høgskolen i Bergen.