Mobilbatteriet kan få tre ganger kapasitet

Forskere har pønsket ut en metode som kan gi batterier tre ganger så høy kapasitet som i dag.