Når mor og far går fra hverandre, tar det ofte ikke lang tid før barnet får mobiltelefon. En Telenor-undersøkelse blant 25 familier i Oslo og Akershus avdekker at mobilen er blitt en viktig brikke for å organisere hverdagene etter samlivsbruddet.

For den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen, gjør mobilen det dessuten enklere å ta direkte kontakt med barnet — uten å måtte gå gjennom eks-partneren.

— Mobilen forenkler kommunikasjonen med barnet. Det er tydelig at skilsmisser ofte skyter fart i prosessen med å gi ungene mobiltelefon, sier seniorforsker Rich Ling i Telenors avdeling for forskning og utvikling.

- Lettest med sms

Etter et brudd kan konfliktnivået være høyt, og det er vanskelig for de voksne å snakke sammen. Likevel må de avtale samvær, henting og avlevering av barna.

— Da kan mobiltelefonen være en strategi for å unngå betente situasjoner. Man trenger ikke snakke sammen, men kan gi korte beskjeder i stedet. Dessuten er det lettere å be om å forandre avtaler på sms.

— Sånn sett gjør sms det enklere å velge feige løsninger?

— Det kan man si. Men blir det verbal slåsskamp hver gang man ringer, er dette en barriere for å ta kontakt. Føler man at man blir slått i hodet med hvilket elendig menneske man er hver gang, går det utover selvrespekten. I noen situasjoner kan sms være positivt, fordi det skaper avstand, sier Ling til BT.

Praktisk verktøy

Han viser til en undersøkelse om ungdoms mobilbruk i kjæresteforhold.

I den gryende startfasen bruker unge sms til å utforske den andre. Når forholdet er etablert, snakker de oftere i telefonen, men når forholdet er i ferd med å dø ut, er det tilbake til sms igjen.

— Akkurat som i ekteskapet, sier Ling.

Forsker og psykolog Agnes Andenæs jobber ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd (NOVA), og kjenner problemstillingen godt fra klassen til sin egen 12-åring.

— Elevene som først fikk mobiltelefon, hadde foreldre som bodde hver for seg. Det aksepterte de andre i klassen som en grei begrunnelse, når også de ba om mobil, sier Andenæs til BT.

Hun mener at mobil er et godt og praktisk verktøy for å opprettholde tett kontakt mellom foreldre og barn som ikke bor sammen.

— Mobiltelefon øker sjansen til å få barnet i tale, og gjør det enklere å følge med i dagliglivet til ungene. Hvordan gikk det på matteprøven eller på fotballtreningen? Slike detaljer som er så viktige i livet, sier Andenæs.

- Letter på «trøkket»

— Jeg tror mange innretter seg slik etter samlivsbrudd, og i grunnen er det ganske lurt. Å ta i bruk ny teknikk på denne måten er bra, og gjør dagliglivet enklere.

De fleste barn blir boende hos mor etter samlivsbruddet. Derfor mener Andenæs at mobil særlig kan være nyttig for far.

— Mobilen øker sjansene for å få barnet i tale, og er en måte å holde kontakten på. De kan få fatt i barna sine uansett hvor de er, og må ikke gå gjennom moren hver eneste gang, sier hun til BT.

Også mellom eks-partnere kan mobilen lette kommunikasjonen.

— Mobiltelefonen letter på det emosjonelle trøkket mellom de voksne. Mange praktiske ting må fremdeles avtales når man er medforelder, men det er ikke alltid man har tid eller lyst til lange samtaler, sier Andenæs til BT.

— Man må ikke lenger bruke tid på å tenke: Passer det å ringe nå? Da legger man igjen en melding, som den andre kan ta opp når det passer.