Silje Vestvik

Det første mobilviruset heter Cabir. Det kan spres direkte mellom mobiltelefoner via Blue Tooth-teknologien. Foreløpig befinner det seg kun på lukkede nett i laboratorier. Anti-virusselskaper har fått det tilsendt av hackergruppen 29A, som ønsker å gjøre oppmerksom på hvor sårbare nye mobiltelefoner er.

Viruset er kamuflert som en sikkerhetsmelding. En beskjed på skjermen spør om mobiltelefonbrukeren ønsker å kjøre en sikkerhetsoppdatering. Hvis brukeren velger «ja», kommer ordet «Cabir» eller «Caribe» opp på skjermen. Viruset er ikke skadelig, og kan lett fjernes.

Tilgang til opplysninger

— Cabir er et såkalt «proof of concept»-program, som skal bevise at det er teknisk mulig å lage denne typen virus, sier Snorre Fagerland, virusanalytiker ved det norske datasikkerhetsfirmaet Norman. Han forteller at det gir stor status i hackermiljø å være første ute med å utvikle nye typer virus.

— Problemet er at disse demonstrasjonsvirusene ofte etterfølges av skadelige virus av samme type, sier Fagerland. Disse kan fort bli like ødeleggende som datavirus. De kan føre til at mobilen krasjer hele tiden eller får stjålet sin identitet slik at eieren sitter igjen med store telefonregninger. Det er også sannsynlig at virus kan gi uvedkommende tilgang til telefonliste, lagrete meldinger, e-post, avtalebok og andre lagrete opplysninger.

Åpent nettverk

Mobiltelefonteknologien er fremdeles i rask utvikling, og det er derfor vanskelig å standardisere sikkerhetsløsninger. Både kunder og produsenter ønsker seg mer kompliserte telefoner med flere funksjoner. Og jo flere funksjoner telefonen har, jo større sannsynlighet er det for virusinfeksjon. Nyere telefoner med avansert programvare og tilgang til internett er mest utsatt, mens brukere av eldre telefoner kan føle seg trygge.

— Vi er klare over at virus kan bli et stort problem selv om det ikke er det ennå. Derfor følger vi godt med, sier Dag Vangsnes, kommunikasjonsdirektør i Telenor.

— Mobilnettverket er relativt åpent og sårbart, så vi er vare i forhold til dette, fortsetter han. Han forteller at Telenor samarbeider med leverandørene for å utvikle filtre og økt sikkerhet i håndsett.

Lavt trusselbilde

Anna Svensson, informasjonssjef i Nokia Skandinavia, forteller at bedriften jobber kontinuerlig for å beskytte sine kunder:

— Vi jobber sammen med antivirusselskap som F-secure og Symantec for å utvikle og integrere ulike sikkerhetsløsninger i våre produkter.

Men det er ingen grunn til å være redd for å bruke mobilen i dag.

— Trusselbildet er lavt foreløpig. Men virus på mobiltelefoner er nok uunngåelig, det er bare et spørsmål om tid, forklarer virusanalytiker Fagerland. Han estimerer at et angrep ligger noen måneder frem i tid, men tror ikke at det vil få store konsekvenser:

— Fordelen er at også virusteknologien må modnes. Det kommer antakelig et virus som ikke er så komplisert, og da kan anti-virusprogrammørerne lære av det. Slik blir vi bedre rustet når mer avanserte virus kommer.

SÅRBAR: Dagens mobiltelefoner er i stadig utvikling og får flere funksjoner. Det gjør dem sårbare overfor virus.<p/> ARKIVFOTO: GIDSKE STARK