Møbelkonkurs gir kraftig smell for DNB

DNB tar et tap på nærmere 204 millioner kroner etter konkursene i møbelkonsernet Luramyr Invest.