I kjølvannet av Ditlev-Simonsen saken i Oslo, sto 300 østledninger frem med sine skattesynder og bad om amnesti.

Regiondirektør Karl Husabø i Skatt Vest har ikke noen god forklaring på den store forskjellen mellom landsdelene.

Men så langt er det bare 15 skatteytere fra Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane som har meldt seg med 9,2 millioner kroner i inntekter og 25 millioner i formuer, som ikke har vært oppgitt.

Gjennom skatteamnesti kan man slippe unna med å betale sin skatt pluss en prosent i straffeskatt. Vanligvis er straffeskatten gjerne på 60 prosent.

— En forutsetning er at skattyterne kommer til oss før vi selv har gitt melding om at vi er begynt å nøste i sakene, sier Husabø.