Det er Hardanger Folkeblad som skriver at fagforeningene ved Boliden og Eramet, sammen med Fagforbundet, har fremsatt et mistillitsforslag mot lederen i LO i Indre Hardanger.

— Blander rollene

-Jeg er overrasket over å få vite om mistillitsforslaget samtidig som media, sier Kollbotn til avisen.

Han mener de tre fagforeningene blander partipolitikk og fagforeningsvirksomhet.

-Hvis det er slik at det reises mistillit til meg som LO-leder så må det være begrunnet i at jeg ikke har gjort en god nok jobb for LO, eller ikke har fulgt opp de vedtak som er fattet på årsmøtet, sier Kollbotn til Hardanger Folkeblad.

Anstrengt

Han sørget for at Høyre fikk ordføreren etter valget, noe som betyr at Arbeiderpartiets Gard Folkvord må gå etter fire år som ordfører i Odda. Forholdet mellom Folkvord og Kollbotn har vært anstrengt.

Onsdag vil Kollbotn ta opp forslaget om mistillit med arbeidsutvalget i LO.