Ved utgangen av første kvartal hadde Bergen Group-konsernet en ordrereserve på 5,9 milliarder kroner. 4,7 milliarder kroner var innen skipsbygging.

Konsernet signerte i januar i fjor kontrakter for bygging og utrustning av to skip for Sartor-rederiet. Den første kontrakten er finansiert og skipet er under bygging. Det kommer til verftet i mars neste år og da starter utrustningen av det multifunksjonelle offshorefartøyet.

Går ut

Skip nummer to har Sartor ikke lykkes med å skaffe finansiering til så den kontrakten går nå ut.

— Ja denne kontrakten er tatt ut av ordreboken. Vi har gitt en pris innen en gitt periode. Når rederiet ikke klarer å skaffe finansiering går kontrakten ut. Det har hele tiden vært et forbehold om at finansiering måtte på plass. Blir det aktuelt igjen så må vi forhandle på nytt, men vi har jo et godt grunnlag å starte på, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes i Bergen Group.

- Uheldig

Skipet skulle utrustes i andre halvår neste år. Ifølge Risnes får ikke tapet av kontrakten noen umiddelbare operative konsekvenser for verftsgruppen på kort sikt.— Det er klart at reduksjon av ordreboken er uheldig og ingen ønskelig situasjon. Men vi har god tid til å selge inn andre prosjekt frem til andre halvår neste år. Vi ser et spennende marked, sier han.

Spist av ordrereserven

— Hvor stor er ordreboken nå?

— Det vil vi offentliggjøre ved neste kvartalspresentasjon. Vi har spist av ordreboken, men vi har også fått nye ordrer. Det er vanskelig å regne seg frem til ordrereserven nå, men vi oppdaterer den neste torsdag, sier Risnes.

Ansatte leid ut

For arbeidsstokken ved Bergen Group BMV får ikke tapet av kontrakten noen betydning i dag. Store deler av de ansatte er leid ut til andre konsernselskaper og de som er igjen holder på å forberede det kommende Sartor-prosjektet.

— Hva betyr sterkere krone og mulig renteøkning for Bergen Group?

— Ingen umiddelbare effekter. Men vi er en del av eksportmiljøet så det vil på sikt treffe oss som resten av eksportnæringen. Vi er ikke de første som blir berørt, det er trolig våre kunder som først vil merke dette, sier Risnes.