Prisfall på laks fra anleggene i Canada og lite slakting i Norge er årsaken, sier selskapet. Resultatet før skatt i tredje kvartal ble minus 18 millioner kroner. I samme periode i fjor var underskuddet 242 millioner. I årets ni første måneder har Grieg Seafood driftsinntekter på 1,8 milliarder kroner og et resultat før skatt på 528 millioner.

Tilsvarende tall for 2009 var 1,1 milliarder i driftsinntekter og 201 millioner kroner i resultat før skatt.