J.O. Odfjell AS i Bergen er moderselskap til Skibsaktieselksapet Hassel og Petrol Holding AS. Moderselskapet fikk et underskudd på 117,2 millioner i fjor, mens konsernet fikk minus 64,2 millioner. Det er imidlertid et bunnsolid konsern med en egenkapital på over 69 prosent. Riktignok ble den redusert i løpet av 2008 fra 80,6 prosent.

Konsernets pengesekk inneholdt ved årsskiftet likviditetsreserver på 154,9 millioner. Selv om dette er en reduksjon på noe over 100 millioner i løpet av 2008, kan selskapet om ønskelig nedbetale hele sin gjeld. Totalbalansen ved årsskiftet var på 335 millioner kroner.

I konsernet ligger Skibsaktieselskapet Hassel med kjemikalietankeren MT «Jo Oak», bygget ved BMV i 1983. Den er oppgradert til dagens nye krav. De øvrige 15 skipene i JO-systemet er eid i utlandet, blant annet i Singapore, Nederland og Antillene. Brorparten er NIS-registrerte.

At årsresultatet i J.O. Odfjell AS er redusert fra pluss 38,9 millioner til minus 117,2 millioner skyldes primært nedskrivning i det 100 prosenteide Skibs AS Hassel med 122,6 millioner kroner.

Egenkapitalen i morselskapet ligger på behagelige 88 prosent, mot 95 prosent ved årsslutt 2007.

Johan Odvar Odfjell er enestyre i J.O. Odfjell. Hans oppfatning er at kjemikalietankmarkedet vil holde seg på et lavere nivå gjennom 2009 enn det var i 2008. De mange nykontraheringer av skip kan gi et press nedover på ratene, mener han.

årsregnskap/ J.O. Odfjell AS*

2008 2007
Inntekter, salg 77,48 115,12
Driftsresultat – 36,95 7,22
Resultat før skatt –69,19 25,53
Årsresultat – 64,19 8,58

*tall i millioner.