— Erfaringsmessig går prisene på fritidsboliger ved sjøen noe ned i andre halvår fordi de største og dyreste hyttene ofte selges første halvår. Hvis denne trenden fortsetter, kan det føre til en negativ prisvekst for fritidsboliger ved sjøen når vi oppsummerer årets omsetninger, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF).

Fra 2010 til 2011 økte gjennomsnittsprisen med ni prosent – til 2,373 millioner kroner. Hittil i år er gjennomsnittlig oppnådd pris for fritidsboliger ved sjøen 2,439 millioner. Det innebærer en gjennomsnittlig prisvekst på tre prosent fra 2011.

- Variert sjømarked

Eiendomsmegler Magne Storheim hos Eiendomsmegler Vest mener markedet for fritidseiendommer ved sjøen har variert mer dette året enn tidligere.

— Noen eiendommer får god og rask oppmerksomhet og blir solgt fort, mens andre henger litt etter. Prisen er selvsagt salgsutløsende, men samtidig konstaterer vi at nærhet til sjø og fremkommelighet er blitt viktige faktorer for kjøperne, sier Storheim.

Han mener folk er villige til å betale mer når eiendommen har vei helt frem, ligger nær sjøen og har fasiliteter som vann, avløp og strøm.

— I andre enden av sjiktet – for hytter med mer utfordrende tilkomst – er kjøpelysten mindre nå enn for tre–fire år siden, sier han.

Stor hytteinteresse

Besøkstall fra finn.no viser generelt en stor interesse for det norske sjøhyttemarkedet.

— I årets fem første måneder har vi i gjennomsnitt hatt om lag 153.000 unike brukere pr. uke på «Fritidsbolig til salgs», sier salgsdirektør i FINN eiendom, Johan Fredrik Høvås.

Ifølge direktøren er det i samme periode annonsert 1014 fritidsboliger til salgs på nettstedet. Det er en økning på to prosent fra tilsvarende periode i fjor.

- Tregere for de dyre

— Hyttene i de mellomste prisklassene ser ut til å bli solgt greit. Men i de øvre prissjiktene er forventningene veldig høye i forhold til hva markedet er villig til å betale, sier analytiker Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.

Dermed går omsetningen av de dyreste hyttene langt tregere, og mange blir ikke solgt til de prisene som forlanges, mener Øye.

Også han påpeker at interessen for hytter ved sjøen i Norge er til stede, men kjøperne har også alternativer som fritidseiendommer i Sverige eller mer sørlige strøk.

Ifølge EFFs årsrapport "Hytter ved sjøen" omsettes det flest sjøhytter i Østfold, Vestfold og på Sørlandet. Fordelingen mellom fylkene er relativt stabil, med høy aktivitet også blant annet i Hordaland og Rogaland.