Færre reiste medHurtigruten i tredje kvartal i år, men de reisende brukte mer penger om bord.Selskapet skriver ned inntektene med 108 millioner etter tapet iEFTA-domstolen.

Tidligere i høst kom EFTA-domstolen fram tilat oppjusteringen av den gamle hurtigruteavtalen også innebar et element avulovlig statsstøtte på 143 millioner kroner. Hurtigruten ASA skrev allerede ifjor ned kontraktsinntektene med 35 millioner for å ta høyde for et slikt tap.

– Nedskrivningen av kontraktsinntektene erikke en resignering fra oss i EFTA-saken. Vi vil jobbe videre for å få omgjortvedtaket, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Lavere overskudd

Nedjusteringenav kontraktsinntektene er hovedårsaken til at overskuddet i tredje kvartal i årer på 80 millioner kroner – 113 millioner kroner lavere enn på samme tid ifjor.

Driftsresultatet for selskapet som står forden tradisjonsrike skipsruten langs norskekysten, var 151 millioner, også deten tydelig nedgang fra 196 millioner i tredje kvartal i fjor.

– Men den underliggende driften er god, sierkonsernsjefen som overtok roret i selskapet 1. oktober i år etter Olav Fjell.

Utfordrende

Skjeldamsier at Hurtigruten nå opplever en utfordrende situasjon i et Europa preget avfinanskrise. Unntaket er Storbritannia der antall nordlyshungrige passasjerer iårets vintersesong økte med 20 prosent.

– I tredje kvartal gikk antall gjestedøgn nedmed 16,2 prosent på rundturer og 5,5 prosent i distansereiser. Bestillingenefor neste år ligger per 1. november 1,8 prosent lavere enn på samme tid i fjor,men prisene er ifølge kvartalsrapporten vesentlig høyere.

– Men reduksjonen i antall gjestedøgn blirmer enn oppveiet av at vi øker nettoinntektene per gjestedøgn med 17,5 prosent.Det handler ikke bare om at vi har økt prisene. Vi har solgt flere utfluktertil passasjerene og økt salget til gjestene, sier Skjeldam.

Norden og Asia

Hanvarsler at Hurtigruten vil satse mer på nærmarkedet i Norge og Norden som ikkeer så rammet av finanskrisen. Litt lenger fram i tid ser Hurtigruten på Asiasom et kommende marked.

Hurtigrutens framstøt mot et sterkt voksendekinesisk marked fikk en brå vending etter at Nobels fredspris ble tildelt denkinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

– Vi så at man kansellerte turer som varbestilt. Tidligere års innsats mot Kina fikk et skudd for baugen i en periode,sier Skjeldam som understreker at Asia-satsingen omfatter mer enn Kina.

Under resultatframleggelsen i Tromsø torsdagkunngjorde den ferske konsernsjefen at selskapets eldste skip – Nordstjernen –nå er solgt til et norsk selskap. Skjeldam vil ikke ut med salgssum eller hvemsom har kjøpt det 56 år gamle skipet som har reist lengst av allehurtigruteskip.