Les også:

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett der de også foreslår noen endringer i skatte— og avgiftsreglene.

En viktig endring er at barnebarn skal kunne få dobbelt fribeløp ved gave fra besteforeldre. Fribeløpet er i dag på 470.000 kroner, som barnebarn kan få uten å belegges med avgift.

Finansdepartementet skriver at en slik utdeling av arv fra uskiftet bo skal regnes å komme fra begge ektefellene slik at det skal gis rett til to fribeløp, pr. i dag tilsvarer det en arv på 940.000 kroner.

Dette gjelder gaver som kommer fra en besteforelder i uskiftet bo, det vil si at den ene er død, mens den andre har beholdt begges formue uten å fordele arven.

- Riktig endring

  • Det er en veldig positiv endring og mer i tråd med hva folk forventer. Slik det har vært så kunne man i uskiftet bo gi en gave til et barn og få to fribeløp. Nå vil det bli mye riktigere også for barnebarn, sier Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til Aftenposten.no.

Før dagens endring var det slik at en utdeling til et barnebarn ble regnet som gave fra den gjenlevende besteforelderen, mens en utdeling til et barn ble regnet som arv og dermed fikk man to fribeløp. Nå skal også utdeling til barnebarn regnes som arv.

Hun legger til at det har vært mulig å omgå reglene tidligere, men det er bare de mest ressurssterke som har visst om disse mulighetene.

  • Nå blir det likt for alle. Det påpeker også regjeringen, at denne muligheten skal sikres alle, uavhengig av hvor mye man kan om avgiftsregler.
  • Les alt om [revidert nasjonalbudsjett](http://www.statsbudsjettet.no/default.aspx?id=50763).

Likt for samboere

En annen endring som gjøres i revidert er at også disse reglene om utdeling av arv ved uskifte gjøres gjeldende for samboere som sitter i uskiftet bo.

  • Dette er ikke så dramatisk, men et ledd i en gradvis tilpasning av reglene som kom i 2009. Samboere har hatt rett til å sitte i uskiftet bo siden midten av 2009, dagens endring er bare en justering av disse, sier Nilsen.

Les også:

To endringer for aksjehandel

Hun peker også på to endringer som gjelder alle dem som handler med aksjer.

— En viktig endring er at man heretter skal legge handelsdato til grunn når man selger aksjer. Dette betyr at hvis man ønsker å realisere et tap i år og ber om å selge i romjulen, så blir salget registrert som utført den datoen det skjer. Tidligere har ikke handelen blitt registrert i VPS før på nyåret og det er den datoen som har vært avgjørende for skatten. Nå blir det selve handelsdatoen som er den avgjørende. Dette er mer i praksis med hva som er riktige juridisk sett, sier Nilsen.

Den andre endringen er at når man selger flere aksjer som man har kjøpt på ulike tidspunkt, så vil det nå bli ansett at man selger de eldste aksjene først. Dette vil også gjelde når man gir bort en aksje.

  • Les mer på [regjeringens hjemmeside](http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2011/skatte--og-avgiftsendringer-i-revidert-b.html?id=643122).