29. november i fjor varslet fornyelses— og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) at MinSide likevel ikke ville bli satt i gang like før jul, slik planen var. Lanseringen ble utsatt til første kvartal i år, men nå sier Heidi Grande Røys at heller ikke det lar seg gjennomføre.

Vanskelig

På en pressekonferanse mandag fortalte hun at nettportalen nok en gang er utsatt, og ingen vil gi noen eksakt dato for lansering.

Heidi Grande Røys understreker at det er fullt trykk i arbeidet med portalen, men at etablering av MinSide og en felles sikkerhetsportal for offentlig sektor er et komplekst samspill mellom mange offentlige virksomheter, markedsaktører og ulike tekniske løsninger.

– Det er mange ting å ta hensyn til som vi ikke selv er herre over. Blant annet er det utfordringer knyttet til markedet for elektronisk ID i Norge (eID). Det har vist seg å være mer krevende enn man tidligere trodde å få leverandører av eID å levere tjenester til en felles sikkerhetsportal for offentlig sektor, sier Grande Røys.

Helt ubestemt

Fungerende informasjonssjef Gunn Janne Myrseth i Fornyings- og administrasjonsdepartementet sier til NTB at man nå ikke engang våger seg på å sette et lanseringsår.

– Systemet er oppe og går og vi har en intern forsøksgruppe som bruker det, men det er svært komplekst å få skrudd sammen alle avtalene og innloggingsløsningene vi trenger, sier hun.

Dermed er skjebnen til prestisjeprosjektet til tidligere moderniseringsminister Morten A. Meyer (H) helt i det blå.

MinSide

Når MinSide blir iverksatt, kommer det til å forenkle kontakten mellom innbyggerne og det offentlige, for begge parter. På MinSide vil alle sammen ha tilgang til det meste av offentlig informasjon om seg selv.

I stedet for å gå på Aetat eller trygdekontoret og stå i kø, kan man ordne sine ærender i det virtuelle servicekontoret. Sju statlige etater skal være med i ordningen.

På nettet slipper man unna køene, og det offentlige kan spare store summer på enklere saksbehandling, og på å sende e-post i stedet for papirbrev.

BEKLAGER: Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys(SV) beklager, men lanseringen av borgerportalen MINSIDE er igjen utsatt, nå på ubestemt tid. FOTO: SCANPIX