Nesten 13 millioner kroner i overskudd etter skatt av en omsetning på 108 millioner, viser likevel at det fortsatt er gode penger å hente i folks forfengelighet.

Foruten morselskapet Brun og blid Holding AS består konsernet av datterselskapene Kveldsol AS, Brun og blid Solsenter AS, Norsk Solariumservice AS og FSI Solsenter AS. Alt er eid hundre prosent av Thorbjørn Frantzen.

Han skulle ha mer enn til salt i grøten. Konsernets egenkapital ved utgangen av fjoråret var 52,1 millioner kroner, og Frantzen tok i fjor ut seks millioner kroner i utbytte.

I tillegg til å drive egne solsentre, har Sotra-konsernet avtaler med solstudioer rundt om i landet på franchisebasis og selger også solsenger med tilbehør.

Franchiseinntektene ble i fjor nesten halvert til 6,6 millioner kroner, mens inntekter fra egen solsenterdrift økte med over femti prosent til 58,4 millioner. Salg av solsenger holdt seg stabilt på vel 21 millioner, mens salg av anleggsmiddel i fjor ble doblet til 21,4 millioner kroner.

Kvinner og unge menn

Hvem er det som bidrar til å fylle opp i Frantzens kasse?

— Å være brun i huden er viktigst for kvinner og unge menn. Størst pågang har vi om sommeren. Da vil de ikke vise frem bleik hud, sa han til BT for ett år siden.

I sommermånedene spiller været en rolle for besøkstallet på solstudioene, men ellers i året betyr det lite. Og ifølge Frantzen er markedet svært stabilt og forutsigbart. Han sier besøkstallet i flere år har økt 20 prosent i forhold til samme måned året før.

Overholdt ikke lovens frist

Frantzen sier selv at det er to ting han kan, fotball og solstudio. Da han begynte i solbransjen i 1985 var han trener og daglig leder i fotballklubben Varegg.

De første årene kjørte han rundt med mobile soler som han leide ut. Sitt første solstudio bygget han i 1987, og dette har siden utviklet seg til en landsdekkende kjede med 130 solsentre.

Frantzen, som er enestyre i Brun og blid Holding AS, har underskrevet årsberetning og regnskap for 2009 først den 12. november i år. Etter aksjeloven skal generalforsamlingen ha godkjent regnskapet innen 30. juni.

I sin revisjonsberetning påpeker registrert revisor Knut Inge Sylta at lovens frist ikke er overholdt, men han har ellers ingen innvendinger mot det avgitte regnskapet.

Solstudioeier Thorbjørn Frantzen