Det er staten via Regionalt forskningsfond Vestlandet som har tildelt midlene.

StormGeos prosjekt er et samarbeid mellom værtjenesteleverandøren og Universitetet i Stavanger.

– Vinden skaper bølger til havs, men bølgene påvirker også vinden. Videre forskning på samvirket mellom atmosfære og hav er viktig for å forstå hva som skjer, sier seniorforsker Nina Winther i StormGeo.

Onsdag orienterte hun statsråd Tora Aasland og en rekke andre personer om selskapets forskning på bølger og vind, og hvordan det påvirker vindkraft til havs.

Målet er å utvikle modeller som gir en bedre forståelse og beskrivelse av disse forholdene. Dermed kan nye vindparker til havs kartlegges og planlegges bedre enn det dagens verktøy gir muligheten til.

– Forskningsfondets bidrag på 1,7 millioner kroner kommer godt med, sier Storm-gründer Siri Kalvik. Hele prosjektet har et budsjett på fire millioner kroner.

Forskningsminister Tora Aasland er imponert over StormGeos virksomhet og streben etter å bedre forutsetningene for etablering av vindkraft.

– Vindkraft til havs er den fornybare energikilden som har det største potensialet, og samarbeidet mellom StormGeo og Universitetet i Stavanger er veldig spennende, sier statsråden.

StormGeo har brukt over 100 millioner kroner på forskning og utvikling siden oppstarten.