I 2009 overtok eiendomsutvikler Christian Foss banen og investerte 40 millioner kroner i prosjektet. Helt ukjent med Ulriken var han ikke, ettersom faren drev banen fra 1990.

Været betyr mye

I fjor var inntektene 14 millioner kroner og årsresultatet minus 3,5 millioner kroner for Ulriken Taubaneselskap AS. Det er det selskapet som driver Ulriksbanen.

— Nå ser det ut til at vi får et årsresultat på to millioner kroner når regnskapet for 2012 er gjort opp. Det er gode tall, sier Foss, som har kuttet i utgiftene.

Etter årets åtte første måneder var overskuddet på 2,9 millioner kroner. Men ifølge investoren er inntektene vesentlig lavere på høsten og vinteren.

— Vi går i pluss, ingen tvil om det. Men får vi sol og snø fremover, slik vi nå har hatt i noen dager, slår det ytterligere positivt inn på inntektene, sier Foss.

Kostbar reklame

Han forteller at selskapet de første årene brukte mye penger på å markedsføre Ulriksbanen overfor bergensere og turistnæringen.

— Vi var nødt til å fortelle at banen gikk og at det var aktivitet på Ulriken. Det kostet. I år har markedsføringskronene vært brukt på aktiviteter som direkte utløser salg, spesielt opp mot turistene, sier Foss.

Kanskje også pluss på maten

I tillegg til å være hovedeier for banen, eier Foss, gjennom Ulriken Taubaneselskap AS også restauranten på toppen gjennom taubaneselskapet.

— I fjor hadde vi nesten ti millioner kroner i inntekter og 580.000 kroner i underskudd på restauranten. I år kan det se ut som om vi får et lite overskudd, avhengig av hvordan været blir de siste par måneder. Mange firma har lagt arrangementer på Ulriken. Der står vi sterkt. Nå skal vi rette oss mer inn mot privatmarkedet. Når en familie skal ut og spise i Bergen, havner de gjerne på en restaurant i sentrum. Vi vil ha dem opp på Ulriken, sier Christian Foss og frister med kortreist kvalitetsmat.

25 millioner totalt

Han er fornøyd med utviklingen siden han gikk inn i prosjektet i 2009. Det har ikke vært de store overraskelsene.

— I 2009 lå Ulriksbanen nede for telling. Min filosofi er å gå inn i prosjekter som ligger nede, men har kvaliteter. Vi har skapt en butikk som med bane og restaurant har cirka 25 millioner kroner i årlige inntekter. Det skal videreutvikles, forteller Foss.

- Hva ser du for deg?

— Flere aktiviteter på Ulriken. Det kan være utstillinger og konserter. Det siste har vi hatt flere av, blant annet med artister fra Bergensfest og jazzkonsert i slutten av hver måned. Dessuten vil vi skape flere tilbud for familier i tiden fremover. Vi ser også at interessen for friluftsaktiviteter er økende. Stadig flere går tur på fjellet. De fleste bergenserne vet at det er aktivitet på Ulriken, men langt fra alle har vært der. Det skal vi gjøre noe med, sier Christian Foss.