Professor Pål Rasmus Njølstad forsker på fedme og årsaker til diabetes hos barn. Han er både professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Barneklinikken på Haukeland.

Kostbar forskning

Nå har han fått 17,6 millioner kroner fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) til forskningen.

Njølstad skal bruke data fra den norske Mor og barn-undersøkelsen i sin forskning. Undersøkelsen har samlet biologisk materiale og andre opplysninger fra over 100 000 svangerskap i Norge de siste årene.

- Uten pengene fra ERC hadde ikke dette vært mulig. Det er svært kostbart å gjøre disse undersøkelsene i en så stor studie, sier en glad Njølstad til uib.no.

Fedmeepidemi

Pengene gjør det mulig å finne nye mekanismer for hvorfor fedme oppstår, forteller han.

- Man må komme tidlig på banen og forsøke å motvirke fedmeepidemien i verden, sier han.

Formålet med Advanced Grants er å støtte ledende etablerte forskere i verdensklasse, står det i en pressemelding fra Universitetet. ERC deler ut stipender til de beste forskerne i Europa som har nye ideer innen grunnforskning.

Det er femte gangen forskere ved Univeristetet i Bergen får pengestøtte fra det europeiske forskningsrådet.