Resultatet var før verdijustering av biomasse — mengde laks i merdene. Men inkludert gevinster etter salg av eiendeler for 42 milllioner kroner, hovedsaklig eierandeler i selskapet SalmoBreed AS.

Selskapet hadde 3.261 millioner kroner i inntekter, mot 3.230 millioner kroner året før, i følge en melding fra selskapet.

Resultatet før skatt gikk noe ned i fjerde kvartal sammenlignet med året før, men tallene fra Lerøy bekrefter at fjoråret ble et svært godt økonomisk år for mange store oppdrettsselskap. Det til tross for stort fokus på rømming, sykdommer og lus i merdene.

2014 ble totalt sett det beste året i Lerøys historie.

For året 2014 rapporterer konsernet en omsetning på 12.579 millioner kroner, mot 10.765 millioner kroner i 2013. Driftsresultatet før verdijustering av biomasse i 2014 var 1.789 millioner kroner, mot 1.626 i 2013.

Resultatet før skatt og før verdijusteringer av biomasse i 2014 var 1.817 millioner, sammenlignet med 1.630 millioner i 2013.

Netto rentebærende gjeld var ved årsskifte 1.876 millioner kroner og egenkapitalandelen var på 54 prosent.

Styret vil foreslå et utbytte på 12 kroner per aksje for året 2014 på generalforsamlingen.

— Fjerde kvartal var et utfordrende kvartal for deler av vår operasjon, men markerer sluitten på et godt år. Vi er fornøyd med å legge bak oss et år med den høyeste omsetningen, driftsresultat og resultat før skatt og virkelig verdijustering av biomasse i konsernets historie, skriver konsernleder Henning Beltestad i en pressemelding.