Det ble klart da Nasjonal transportplan ble fremlagt fredag. Millionene skal brukes til å lage et nytt løp for Sætretunnelen og Bjørkhaugtunnelen. 120 millioner settes av i neste fireårsperiode, mens 350 millioner settes av i siste seksårspriode.

— Dette betyr at vi kan bygge i 2017 til 2019, sier regionvegsjef Helge Eidsnes.

Årsaken til bevilgningen er krav til rømningsvei for alle tunneler med høyere døgntrafikk enn 8000 biler. Dette gjelder også Kolltveittunnelen, som inngår i planene for Sotrasambandet.

Milliondrysset fra Staten over de to tunnelene i Bergens norøstlige del er trolig første steg på en fullskala motorvei mellom Åsane og Arna. Torsdag iverksatte Statens Vegvesen arbeidet med en reguleringsplan for firefelts vei fra Festtangen i Arna til Vågsbotn i Åsane.

— Denne veien er ikke fullfinansiert, men utbedringene av disse to tunnelene blir en viktig del av helheten. Vi ser på dette i en større sammenheng, sier Eidsnes.

Strekningen er svært ulykkesutsatt. Utbedringene mellom Vågsbotn og Festtanger vil trolig gjøre det lettere å realisere en såkalt Ringveg øst.