I 2010 lakk giftige kjemikalier ut fra grunne injeksjonsbrønner på havbunnen på Veslefrikkfeltet. Bellona og staten anmeldte Statoil, og nå er selskapet dømt til å betale ti millioner kroner i bot, skriver VG-Nett.

— Vi tar forelegget til etteretning og vil bruke tiden vi trenger for å avgjøre om vi kommer til å anke avgjørelsen, sier informasjonssjef i Statoil, Øyvind Heradstveit, til avisen.

Lekkasjene ble ifølge dommen oppdaget under en rutineinspeksjon på Veslefrikkplattformen i 2009. Statsadvokaten henla saken, men Bellona og Miljødirektoratet påklaget henleggelsen til riksadvokaten.

Det er riksadvokaten som nå har kommet frem til at henleggelsen må delvis omgjøres, noe som medfører at Statoil må betale boten på ti millioner kroner.