Boten tilsvarer omtrent 167 millioner kroner.

Den norske laksegiganten Marine Harvest med hovedkontor i Bergen har lenge vært under EU-kommisjonens lupe. Bakgrunnen er at selskapet i desember 2012 kjøpte opp konkurrenten Morpol.

EU reagerte på at Marine Harvest først meldte oppkjøpet til EU i august 2013, altså etter at de hadde gjennomført transaksjonen. Dette kunne være et brudd på konkurransereglene om meldeplikt og gjennomføringsforbud.

— Burde visst om forpliktelsene

Oppkjøpet av Morpol ble klarert av Kommisjonen i Brussel i fjor. Men oppdrettsgiganten, som kontrolleres av John Fredriksen, får boten på i overkant av 167 millioner kroner for å ha gjennomført overtakelsen før godkjenningen forelå.

I henhold til EU-reglene må selskaper be om slik klarering før oppkjøpet sluttføres.

— Kommisjonen konkluderer med at Marine Harvest burde vært klar over forpliktelsene om å underrette og vente på godkjenning fra Kommisjonen før man fortsatte overtakelsen, heter det i en uttalelse fra Brussel.

Boten kunne vært større

Marine Harvest omsatte i fjor for 19,2 milliarder kroner, og oppnådde et driftsresultat før skatt på 3,2 milliarder kroner.

HOVEDKONTOR: I Grønlandsboden i Sandviksbodene 78 A har Marine Harvest hovedkontor. ARKIVFOTO: WIKIPEDIA

Boten kunne maksimalt vært på 10 prosent av omsetningen i selskapet, altså rundt 1,9 milliarder kroner, men onsdagens bot ble mye mildere enn som så.– Avgjørelsen får ingen innvirkning på Kommisjonens godkjenning av oppkjøpet, opplyser Kommisjonen

Marine Harvest er unige

I en børsmelding like etter avgjørelsen fra Kommisjonen ble gjort kjent, avviser Marine Harvest at selskapet handlet i brudd med kravene til EU.

— MarineHarvest er av den oppfatning at selskapet har handlet i tråd med kravene hvagjelder offentlig oppkjøp i kjøpet av Morpol, og er dermed uenige i boten fraEU-kommisjonen, skriver selskapet.

Selskapetsier videre i at størrelsen på boten avviker betydelig fra lignende sakersom har vært vurdert av Kommisjonen.

— MarineHarvest vil nå grundig vurdere alternativene for videre handling. Det virkerimidlertid mer sannsynlig enn ikke, at avgjørelsen om å bøtelegge selskapet vilsendes videre for behandling i EUs rettssystem.