Hydro gikk i minus med 793 millioner kroner i underliggende driftsresultat før finansposter og skatt. Samme periode i fjor var driftsresultatet i pluss med 1.490 millioner kroner.

Hydro har gjennomført program for å kutte kostnader og har justert for kapasitet.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg sier i en pressemelding at selskapet møter nedgangen i markedet ved omfattende spareprogram.

— Likevel er vi forsiktige når det gjelder utsiktene for den globale etterspørselen etter aluminium, og vi er bekymret for svekkelsen av dollaren. På bakgrunn av disse utfordringene vil vi vurdere flere tiltak for omstrukturering og kostnadsreduksjon, sier han.

Samtidig kvitter selskapet seg med produksjonen av bildeler. Tyske Benteler Automobiltechnik overtar bildelaktiviteten. Avtalen ble undertegnet mandag.