Les også:

Aker ASA hadde i første kvartal en omsetning nesten identisk med samme periode i fjor. Selskapet omsatte for 1382 millioner kroner, sammenlignet med 1390 millioner året før.

Men resultatet før skatt er imidlertid langt sterkere enn i fjor, og gir styreleder og hovedeier Kjell Inge Røkke grunn til å smile. Aker fikk et overskudd på 1181 millioner kroner, en mangedobling sammenlignet med 2010 da resultatet før skatt i første kvartal var 133 millioner.

Det meste av verdiene i selskapet er i form av aksjer i andre selskaper i Aker-systemet, og overføringer fra disse utgjør det meste av inntektene.

Kjell Inge Røkke kontrollerer 66,66 prosent av Aker-aksjene via sitt holdingselskap TRG Holding AS, viser Akers aksjonæroversikt.

«Akers investeringsporteføljer har hatt en positiv utvikling i første kvartal 2011. Porteføljen av industrielle investeringer økte 35,2 prosent. Aksjene i de børsnoterte selskapene Aker Solutions, Aker Drilling, Det norske oljeselskap og Aker BioMarine oppnådde god verdistigning i perioden» skriver selskapet i kvartalsrapporten.