Av driftsinntekter på 2,1 milliarder kroner i konsernet, ble resultat før skatt imponerende 1,04 milliarder. Å sitte igjen med bortimot 50 øre for hver krone du tjener er det ikke mange som klarer, spesielt ikke i en finanskrise som den vi nå har.

Det mest lønnsomme i Helge Eide Knudsen-imperiet er rederiet Spar Shipholding AS, som alene fikk et resultat på i overkant av milliarden.

Rederiet ble i sin tid etablert med midler tjent på AS Spar Kjøp, det andre store selskapet i konsernet. Lønnsomheten i butikk— og postordrekjeden ligger nå bare på en brøkdel av rederiets.

Mer shipping Familieselskapet har også andre shippinginvesteringer, 10 prosent i Haugsundsrederiet Knutsen Kjemikalie Tanker III KS, 45 prosent i Knudsen Produkt Tanker IV KS i Haugesund og 32,3 prosent i det nyetablerte bergenskrederiet Nomadic Short Sea Shipping DIS der Trond Mohn eier en like stor andel.

West Coast Invest AS har faktisk doblet sitt resultat etter skatt i forhold til tallene fra 2007, 1,06 milliarder i fjor mot 568 millioner i 2007.

Investeringsselskapet har en solid økonomisk reserve. I bank, kontanter, obligasjoner og lignende er det plassert 2,4 milliarder kroner. Ved årsskiftet før var beløpet 1,9 milliarder.

Årsregnskapet for 2008 har en balanse på hele 4,36 milliarder. Med andre ord. Helge Eide Knudsen salter ned.

Ut med gamle skip Tidligere har han sagt til BT at han skal være klar til å skaffe nye skip når markedet gjør ny satsing lønnsomt. Han har i løpet av noen få måneder kvittet seg med syv av de eldste skipene sine.

Den langsiktige gjelden er i løpet av fjoråret redusert fra vel en milliard til under 300 millioner kroner. Den kortsiktige gjelden ligger på 311 millioner.

I forhold til verdiene i systemet er dette nesten for ingenting å regne.

Tar ikke utbytte West Coast Invest AS har som formål å drive investeringer i eiendommer, aksjer, shipping og handelsvirksomhet: Eiendommene leies hovedsakelig ut til AS Spar Kjøp.

Egenkapitalen i morselskapet lå ved årsskiftet på 912 millioner og 3,7 milliarder for konsernet.

Helge Eide Knudsen og familien har ikke tatt en rød øre i utbytte, men pløyd hele resultat tilbake i selskapet.

Det er far sjøl i huset og hans to sønner, Tom Eide Knudsen og Ivan Eide Knudsen som styret imperiet og som utgjør hele styret i investeringsselskapet.

Helge Eids Knudsen er hovedaksjonæren i West Coast Invest AS med 59,8 prosent.

Årsresultat/ West Coast Invest AS*

2008 2007
Inntekter 2,10 2,19
Driftsresultat 0,83 0,91
Resultat før skatt 1,04 0,93
Årsresultat 0,98 0,53

*Tall i milliarder kroner.