Driftsresultatet ble på 5,1 milliarder kroner, en nedgang fra vel 5,2 milliarder i andre kvartal i fjor. Netto renteinntekter for bankkonsernet ble på vel 6 milliarder kroner i andre kvartal, mot vel 5,7 milliarder i samme periode i 2010.

Konsernsjef Rune Bjerke sier seg godt fornøyd med resultatet.

— Dette er vårt nest beste kvartalsresultat siden finanskrisen, bare slått av et spesielt godt fjerde kvartal i fjor. Et stigende rentenivå og lave nedskrivninger påvirket kvartalet positivt, men det er fortsatt svært tøff konkurranse om både utlån og innskudd i det norske markedet, sier Bjerke, som forventer fortsatt vekst.

— Norge går godt. Vi har lav arbeidsledighet og høy vekst i BNP og i befolkningen. Dette er et godt grunnlag for våre vekstambisjoner, siden vi påvirkes av økt investeringsvilje hos kundene våre, sier Bjerke.