NVE vil bruke opptil fem milliarder kroner på å gi hver og en av oss nye og moderne målere. Regningen for utbyggingen er det du som får.

— En storskala utbygging av nytt målerutstyr, slik vi går inn for, vil føre til en økning i nettleien på 40-50 kroner årlig for vanlige husholdningskunder. I dag kan det for en kunde koste opptil 2500 kroner å få nytt målerutstyr, sier seksjonssjef Gunn Oland i NVE.

- Mange fordeler

Det er nettselskapene som vil få ansvaret for å få på plass de nye strømmålerne hjemme hos folk. NVE ser for seg at utbyggingen kan gjennomføres innen 2013.

I dag er det kunder med forbruk over 100.000 kWh i året som har krav om å installere nytt og moderne strømmålerutstyr. Nå vil NVE at alle skal få nye og moderne målere.

— Poenget er å få en riktig avregning av strømforbruket. Dagens system er i stor grad basert på stipuleringer og egenavlesing, noe som gir stor risiko for unøyaktigheter og feil. Mange av dagens strømmålere er ikke sjekket av en objektiv part på 15 år. Når mange bruker 20.000-40.000 kroner i året på strøm, er det et stort poeng å få orden på avregning og avlesing, sier Oland.

Seksjonssjefen sier at nye målere vil gi mange andre fordeler enn sikker og riktig måleravlesing for kundene.

— Kundene får en mindre måler i sikringsskapet, man slipper å lese av og melde inn måleresultater selv, man får bedre muligheter til å sjekke effekten av egne sparetiltak - og det blir enda lettere å skifte strømleverandør. Systemet gir også nye muligheter i en situajson med rasjonering: Da vil man kunne begrense uttaket hjemme hos den enkelte, i stedet for å koble strømmen helt fra.

Svenskene i gang

Også nettselskapene vil kunne oppnå mange fordeler, påpeker Oland, blant annet effektiviseringsgevinster ved mer rasjonell innhenting og bearbeiding av målerdata. De vil også få bedre kunnskap om energi- og effektflyt i nettet, og dermed kunne planlegge vedlikehold og investeringer bedre enn i dag.

— Vil dette gi kundene billigere strøm?

— Strømmen i seg selv blir ikke billigere med nye målere. Men mer effektiv drift vil kunne gi rimeligere nettleie på sikt. Og som sagt gir systemet kundene bedre kontroll med energibruken - og dermed mulighet til å spare penger.

I Sverige har de allerede startet en tilsvarende modernisering av måleverdikjeden.

— Forslaget om utbygging må ut på høring. Rundt 1. juli neste år kan vi ha klar en forskrift, som kan gjøres gjeldende fra 2009, sier Oland.

BERGENS TIDENDE