Offshoreselskapet DOF Subsea har, sammen med Technip, inngått en kontrakt på fire nye skip. Det dreier seg om fire rørleggingsfartøy (PLSV-er): To av dem skal bygges i Norge, og to skal bygges i Brasil.

Det er brasilianske Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobas) som har bestilt fartøyene. Den samlede kontraktsverdien for DOF Subseas andel er på om lag 10 milliarder kroner.

— Dette er den største kontrakten vi har fått noensinne. Det er en gledens dag, for å si det sånn, sier konsernsjef Mons Aase i DOF Subsea.

- Sikrer langsiktighet

DOF Subsea AS er et datterselskap av DOF ASA, og har de siste årene blitt en ledende leverandør av undervannstjenester til olje- og gassindustrien. Rundt 1600 ansatte og et mannskap på rundt 1000 personer arbeider på og med DOF Subseas fartøyer. Selskapet har i dag 26 skip, inkludert ett nybygg.

Den nye kontrakten har en fast avtaleperiode på åtte år og en opsjonsperiode på åtte år etter dette.

— Dette betyr at vi har en langsiktig inntjening de neste åtte til 16 årene, og i byggefasen betyr det mye jobb for nybyggavdelingen vår, sier Aase.

— Samarbeidet med Technip har vært et godt samarbeid. Technip er et av de største, om ikke det aller største, subsea-selskapet i verden. Det er spisskompetansen deres på legging av rør på store havdyp som gjør at vi får denne kontrakten.

Viktig marked

Marianne Møgster, senior visepresident i DOF Subsea, forteller at DOF har jobbet med disse kontraktene i nesten to år.

— Det at vi vinner slike kontrakter sammen med vår samarbeidspartner Technip, er en bekreftelse på at vi har lyktes med vår satsing i Brasil, sier Marianne Møgster til Bergens Tidende.

DOF tok sine første skritt i Brasil i 2001, og har siden bygget opp en virksomhet der. Fra før har DOF og Technip levert to store rørleggingsfartøyer til Pretrobas til en samlet verdi av rundt 550 millioner dollar: "Skandi Vitória"og "Skandi Niterói". Disse ble levert i henholdsvis 2010 og 2011.

— Disse fartøyene er de eneste av sitt slag som er bygget i Brasil, og de leverer veldig bra i forhold til den utbyggingen som Petrobas holder på med nå. Dette har lagt grunnlaget for disse kontraktene, sier Møgster.

Møgster har stor tro på det brasilianske markedet fremover.

— Brasil er et krevende marked der produksjonen flytter lenger og lenger fra land og ut på større dyp. Dette setter større krav til kompetanse og teknologi, noe som er en perfekt match for oss og vår flåte, sier hun.

Vard: Et viktig samarbeid

Det er Vard Holdings Limited som skal stå for design og konstruksjonen av skipene. Kontraktsverdien for Vard er på 6,6 milliarder kroner, og er dermed tidenes største kontrakt for Vard-konsernet.

Roy Reite, konsernsjef i Vard, forteller at byggingen vil sysselsette et stort antall arbeidere i både Norge, Brasil og i Romania, der skipsskrogene bygges.

— Dette vil gi stor sysselsetting langs hele kysten fra Bergen til Ålesund. Også for byggingen av de brasilianske båtene er Vestlandet godt representert, med tanke på kompetanse for å bygge dem, sier konsernsjefen.

Ifølge Reite har Vard bygd nesten 60 båter til DOF.

— Det er utrolig hyggelig for oss å kunne fortsette samarbeidet med dem og Technip i dette prosjektet. Samarbeidet med DOF er veldig viktig for oss, sier han.