Etter at Songa Offshore fekk seld boreriggen «Songa Eclipse» for 3,4 milliardar kroner kan Andreassen knyte smokingsløyfa som festens gladaste mann.

Coast Center Base (CCB) på Ågotnes har store krav mot Songa Offshore for arbeidet med å utbetre to andre av selskapet sine boreriggar.

— Betydelege beløp

Songa måtte ha pengar i kassa for å betale, og dei siste dagane har Andreassen og hans underleverandørar venta spent på om Songa ville lukkast med å selje «Songa Eclipse» til John Fredriksens riggselskap, Seadrill. I dag kom meldinga om at salet er i boks.

— Songa er vår største kunde, og på deira vegne er eg glad for at dette her er på plass, seier Andreassen.

Han vil ikkje seie kor store summar det er snakk om, men fortel at det er snakk om«betydlege» beløp. Han meiner det aldri var fare for at CCB skulle gå over ende, men seier at dersom Songa ikkje kunne gjort opp for seg ville CCB vore avhengig av ei avtale med banken for å refinansiere seg.

Arbeidet med å utbetre «Songa Delta» og «Songa Trym» er den største kontrakten CCB har inngått med ein einskild kunde. Torsdag sende Songa Offshore ut ei børsmelding om at arbeidet har blitt langt dyrare enn venta. Kostnadssprekken var med på å sende børskursen ned 18 prosent, og auke frykta for at selskapet skulle gå tom for pengar.

Opphavleg blei det rekna med at jobben med å utbetre Songa Delta ville koste rundt 70 millionar dollar. Songa skulle dekkje litt under halvparten, medan Statoil skulle ta resten. Torsdag melde Songa Offshore om at selskapet sin del av rekninga blir på mellom 130–140 millionar dollar.

Rekninga

Songa Trym, som skulle blitt ferdig i månadsskiftet november/desember, blir først klar i midten av desember, melde Songa i går. Rekninga for inspeksjon og utbetring var opphavleg venta å bli rundt 120 millionar dollar.

Salet av «Songa Eclipse» gir Songa Offshore pengar i kassa, og gjer CCB tryggare på å få betalt for jobben.

— Songa Offshore må klare å selje unna ein rigg, eller hente inn meir eigenkapital. Om ikkje, kan CCB får problem med å få betalt for utbetringa av Songa Delta og Songa Trym, sa aksjeanalytikar David Bhatti i Nordea Markets til Bergens Tidende torsdag.

Bergenske Frank Mohn AS, Mohn-familiens investeringsselskap Perestroika og Fredrik W. Mohn privat eig litt over 22 prosent av aksjane i riggselskapet.