Regjeringen legger opp til en økning av Husbankens låneramme fra 20 til 25 milliarder kroner.

Pengene skal etter planen først og fremst gå til lån til utleieboliger, utbedring av boliger og andre boligsosiale formål.

I budsjettet for 2013 ble det satt av 250 millioner kroner til litt rehabilitering og bygging av litt over 1000 studentboliger. Nå økes potten med 100 millioner og rundt 400 nye studentboliger.

Les regjeringens begrunnelse for revidert budsjett her.