Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 3,4 milliarder kroner til videre arbeid med CO2-håndtering. Dette omfatter blant annet planlegging og forberedelse av fullskala fangst, transport og lagringsløsninger for CO2 fra Mongstad, hvor det foreslås bevilget til sammen 1 095 millioner kroner.

Videre omfatter det bevilgninger til teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM), hvor det til sammen foreslås bevilget 1 955 millioner kroner i 2013. Målet er å utvikle fremtidsrettede og effektive teknologier slik at CO2-håndtering kan realiseres nasjonalt og internasjonalt.

Fiskerihavn

Utbedring av Salthella/Austevoll fiskerihavn starter opp i 2013. Prosjektet er fremskyndet i forhold til Kystverkets handlingsprogram, og innebærer både bygging av moloer og utdyping. Samlet kostnadsramme er 148 millioner kroner, planlagt utbetaling i 2013 er 8 millioner kroner.

Bergen kommune får 6,5 millioner kroner til områdesatsing i 2013. Det er viktig å forebygge negativ utvikling i problemområder som bærer preg av dårlige levekår og manglende vedlikehold av boliger og uteområder. Blant områdene som omfattes av satsingen er Indre Laksevåg og Solheimsviken.

Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Hordaland vil omfattes av ordningen i 2013.

Millioner til Odda

Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til Norges vassdrags— og energidirektorats (NVE) museumsordning. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM) i Odda er en av hovedsamarbeidspartnerne under NVEs museumsordning.

Videre gis det tilskudd til vedlikehold av det fredede kraftanlegget Tysso I.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til tekniske og industrielle kulturminner med 18 millioner kroner. Midlene er øremerket Odda, Atlungstad Brenneri og Haldenkanalen.