Den fremste grunnen for å holde seg unna internett er manglende behov. Det sier 40 prosent av deltakerne i en undersøkelse fra Ipsos-Reid. Undersøkelsen dekker 30 nasjoner. Manglende datautstyr og interesse holder henholdsvis 33 og 25 prosent unna. Analyseselskapets estimater sier at bare 6 prosent av verdens befolkning på 6 milliarder bruker internett.

— I den utviklede verden holder et vesentlig antall seg unna nettet. Disse kan lett koble seg til. Netthypen har bare ikke imponert dem, sier visepresident i Ipsos-Reid, Brian Cruikshank, til Reuters.

Resultatene betyr at vekstpotensialet for nettvirksomhet er betydelig. Utviklingen går imidlertid tregere enn de ivrigste forutså for noen år siden, mener Cruikshank.

For 16 prosent av dem som ikke bruker nettet er den største barrieren at de ikke kan bruke teknologien, mens 12 prosent skylder på prisen. 10 prosent sier de ikke har tid. Undersøkelsen ble gjort i Vest-Europa, USA, andre engelsktalende land, Latin-Amerika, Egypt, Russland, Kina, India og en rekke andre land.

Kun 9 prosent av innbyggerne i India bruker nettet jevnlig. I Russland er tallet så lavt som 6 prosent. 83 prosent av innbyggerne har ikke nettaksess i det hele tatt. På global basis bruker 400 millioner mennesker nettet daglig.

Resultatene finnes på: http://www.ipsos-reid.com/media/content/displaypr.cfm?id_to_view=1244(Origo)