De Aibel-ansatte vil få store fellesområder og servicefunksjoner som treningsrom og kaffebar. Til sammen snakker vi om 17.000 kvadratmeter over fire etasjer. Bygget får adresse Kokstadveien 23, med den fremtidige Bybanen til Flesland like utenfor dørene.

— For oss har det vært viktig med gode kollektive transportløsninger, samtidig som vi har nærhet til kunder, samarbeidspartnere og flyplass, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal.

Oppå det hele har Aibel fått lov til å bygge 300 parkeringsplasser i kjelleren.

Ekstremvekst

— Vi får stadig flere ansatte også i Bergen, så behovet for flere kontorplasser har vært påtrengende. De aller fleste av disse er ingeniører og teknisk personell som bygger, vedlikeholder og oppgraderer plattformer, fartøyer og produksjonsanlegg, sier Sandal.

NYBYGGET: Slik kommer Aibels nye bygg i Bergen til å se ut.

I Bergen har oljeserviceselskapet rundt 670 ansatte, og skal ansatte flere. Faktisk har dette Andresen-dominerte selskapet vokst med hele 2000 ansatte i løpet av bare halvannet år.

Størst i Haugesund

— Det har vi kunnet gjøre fordi vi i løpet av de siste to år har fått mange nye langsiktige oppdrag. De fleste store kontraktene er med Statoil og ConocoPhillips, og nylig fikk vi en større kontrakt på ombygging av Draugen-plattformen. Vi har faktisk aldri hatt en mer langsiktig oppdragsmengde, sier Sandal.

Den sterke veksten kommer ikke bare Bergen til gode. I februar åpnet selskapet et nytt kontorbygg i Asker, som også har plass til 1000 ansatte. Og nå i høst åpner de et nybygg i Haugesund, hvor selskapet har sitt største miljø med hele 2000 ansatte, som også inkluderer de offshore-ansatte og Kårstø-anlegget. Samlet har konsernet nå rundt 5500 ansatte med hovedkontor på Forus i Sandnes.

Døtrene har overtatt

I Bergen er det Andresen-selskapet, Ferd Eiendom, som skal bygge og eie bygget. Eiendomsselskapet har inngått en tiårig leieavtale med Aibel. I kontrakten har oljeserviceselskapet opsjon på å få bygget ytterligere 7 700 kvadratmeter med plass til ytterligere 500 nye medarbeidere.

Grovt sett kontrollerer Johan H. Andresens familie 75 prosent av aksjene i Aibel gjennom investeringsselskapene Ferd og Hercules. For fem år siden overførte Joan H Andresen 80 prosent av eierandelen i Ferd Holding til døtrene Katharina og Alexandra som er henholdsvis 16 og 17 år gamle. Døtrenes aksjer er imidlertid såkalt b-aksjer med lavere stemmeandel enn det pappa har.

Fortsatt har tobakksprinsen styringen over familieimperiet, som i følge egne estimater ble verdsatt til 16 milliarder kroner ved inngangen til dette året.