Med dette har Tide sikret solid kontraktsreserve de neste årene, skriver styret i en fersk kvartalsrapport.

Omsetningen i 1. kvartal var 493 millioner kroner, en knapp økning fra året før. Styret mener driftsresultatet på 65 millioner er preget av høy oljepris. Selskapet fikk inn 90 millioner etter salg av et eiendomsselskap.

Den totale kontraktsreserven beregner selskapet til 9,2 milliarder kroner.

Etter at sjøvirksomheten ble fisjonert ut, består Tide ASA av virksomhetene buss, verksted og reiseliv.

Restruktureringen senket totalbalansen fra 4,1 milliard ved årskiftet til 1,4 milliarder etter 1. kvartal. Tide Buss hadde en omsetning på 483 millioner i 1. kvartal 2011, 13 millioner mer enn samme tid i fjor. Tide ASA har ambisjoner om å øke markedsandelen gjennom oppkjøp, og vil bruke aksjemarkedet mer aktivt for å hente inn vekstkapital.